امروز: دوشنبه 20 آذر 02

نوبت دهی درمانگاه فوق تخصصی

برای رزرو وقت، با توجه به تاریخ و شیفت مدنظر، روی نام پزشک کلیک کنید، و اطلاعات موبوطه را وارد نمایید.

شیفت صبح
شیفت ظهر
شیفت عصر
شیفت شب